Home

 

A MDE története
A szemináriumok idöpontja és tartalma
A Daseinanalízis lényege
Könyvek és publikációk
A Daseinanalízis az internetben
A MDE alapszabálya
Kapcsolatfelvétel
Nemzetközi daseinanalitikai konferenciák
Képzés
Archívum

 

Magyar nyelven

Fenomenológia és daseinanalízis
Az Imágó Budapest online folyóirat tematikus száma. 2017/2.
Letölthető ingyenesen az alábbi linkről:Fenomenológia és daseinanalízis

DASEIN KÖNYVEK sorozat a L´Harmattan kiadónál
                                                                                                        

Condrau, G.                                           
Freud és Heidegger. (Daseinanalitikus neurózistan és pszichoterápia.) Budapest, 2013.

Helting, H.
Bevezetés a pszichoterápiás daseinanalízis filozófiai dimenzióiba. Budapest 2008

Schwendtner T.                                                                               
Eljövendő múlt. (Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél), Budapest, 2011

Schwendtner T.
Husserl és Heidegger. Budapest 2008

Tallár F.
...és...: - Struktúra és communitas. ELTE Eötvös Kollégium, L’Harmattan, Budapest, 2006.

Vermes K.
A test éthosza. Budapest, 2006.

 

EGYÉB KIADVÁNYOK:

 

Bánfalvi A.
A szabadság arcai a pszichoanalízisben. Osiris, Budapest 1998

 

Binswanger, L.
Az ember helye a pszichiátriában. In: Pethő B. (szerk.) Pszichiátria és emberkép. Gondolat,

 

Conrad, K.
A tudattalan mint fenomenológiai probléma. In: Pethő B. (szerk.) Pszichiátria és emberkép. Gondolat, Budapest, 1986, 164-188.

 

Csejtei D.
A halál hermeneutikája. Ikon 1999

 

Csorba J.
Egzisztencializmus a pszichoterápiában. Magyar Pszichológiai Szemle, 1989/1.

 

Erös F. / Szummer Cs. (szerk.)
Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről. Cserépfalvi, Budapest 1993

 

Fehér M. I.
Martin Heidegger, egy huszadik századi gondolkodó életútja. Göncöl Kiadó, Budapest 1992

 

Foucault, M.
Bevezetés Binswanger: álom és egzisztencia című művéhez. In: Nyelv a végtelenhez, Latin Betűk, Debrecen, 2000 13-61.

 

Heidegger, M.
- Freudról és a pszichoterápiáról. In.: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről, ford.: Vajda Mihály. Cserépfalvi Kiadó, Budapest 1993
- Az idő fogalma, A német egyetem önmegnyilatkozása, A rektorátus 1933/34, ford.: Fehér M István. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1992
- Bevezetés a metafizikába, ford. Vajda Mihály. Ikon, Budapest 1995
- Lét és idő. Osiris, Budapest 2001
- A fenomenológia alapproblémái. Osiris, Budapest 2001
- Útjelzők Osiris, Budapest, 2003.

 

Heller Á.                                           
Az álom filozófiája. Múlt és Jövő, Budapest, 2011.

 

Husserl, E.
A filozófia mint szigorú tudomány, ford. Baránszky Jób László; a ford. átd. és a bev. írta Fehér M. István. Kossuth, Budapest 1993

 

Krékits J.                
Daseinanalitikus időhatáros kiscsoport-terápia a Diáktanácsadóban. In: Pszichológiai tanácsadás felsőfokon. Szerk.: Szenes M. és Pintér J. N.  Szegedi Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ. Szeged, 2014. 133-149.

 

Krékits J.                                                      
Vissza az álmokhoz! A fenomenológiai daseinanalitikus álomértelmezésről. Pszichoterápia, (2013) 22:318-326.

 

Lubinszki M.      
A daseinanalitikai pszichoterápia elméletben és gyakorlatban. A heideggeri filozófia a gyógyításban. Pszichoterápia, (2006) 15:326-332.

 

Lubinszki M.
Létanalízis és pszichoanalízis. Sigmund Freud és Ludwig Binswanger kapcsolata. Thalassa (14) 2003, 2-3: 157-16.

 

Pintér J. N.  
A tudattalan identitás. Imágó Budapest, 2012/2

 

Sárkány P.
Filozófiai lélekgondozás. Fenomenológia, egzisztenciaanalitikus logoterápia, filozófiai praxis. Jel Kiadó, Budapest, 2008.

 

Sárkány P.
Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás. Imágó Budapest, 2012/3.

 

Schwendtner T.                                                                                
Miként lehetséges öncsalás? Sartre Freud-kritikája. Imágó Budapest, 2012/2

 

SchwendtnerT.
Szabadság és fenomenológia: tanulmányok Husserlről és Heideggerről. L'Harmattan, Budapest 2003

 

Szummer Cs.                                                 
Freud, avagy a modernitás mítosza. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, Budapest, 2014.

 

Szummer Cs.                                                                                      
Freud kettőssége és termékeny homályossága. Imágó Budapest, 2012/3

 

Vajda M.
A posztmodern Heidegger. T-Twins, Budapest, 1993

 

Vermes K.                                                                                                  
A jelen pillanat. Imágó Budapest, 2012/2.

 

 


 

Német nyelven

A Daseinanalízis hivatalos folyóirata a "Daseinsanalyse - Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie", amely német és angol nyelven jelenik meg. Kiadó az IFDA (International Federation of Daseinsanalysis), a Nemzetközi Daseinanalitikai Egyesület Zürichben.

A. K. Wucherer-Huldenfeld
- Ursprüngliche Erfahrung und personales Sein. Ausgewählte philosophische Studien, Bd. 1: Anthropologie/ Freud/ Religionskritik, Böhlau, Wien 1994

Alice Holzhey-Kunz
- Leiden am Dasein, Passagen Verlag, Wien 1994

Alois Hicklin
- Begegnung und Beziehung, Benteli, Bern 1982

Gion Condrau
- Sigmund Freud und Martin Heidegger, Daseinsanalytische Neurosenlehre und Psychotherapie, Univ.-Verl., Freiburg (Schweiz)1992
- Der Mensch und sein Tod, Benzinger, Zürich 1984
- Aufbruch in die Freiheit: Philosophische und politische Gedanken zum Zeitgeschehen, Benteli, Bern 1977
- Angst und Schuld als Grundprobleme der Psychotherapie, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1976
- Einführung in die Psychotherapie, Kindler, München 1974

Hanspeter Padrutt
- Und sie bewegt sich doch nicht. Parmenides im epochalen Winter, Diogenes, Zürich 1992
- Der epochale Winter, 2. Auflage, Diogenes, Zürich 1990

Holger Helting
- Einführung in die philosophischen Dimensionen der psychotherapeutischen Daseinsanalyse, Shaker Verlag, Aachen 1999
- Heideggers Auslegung von Hölderlins Dichtung des Heiligen: Ein Beitrag zur Grundlagenforschung der Daseinsanalyse, Duncker und Humblot, Berlin 1999

József Krékits

- Die Freiheitstechnik und die Machttechnik in Krankheiten und Therapien. Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Antropologie und Psychotherapie, Wien. 2012. 101-112.

Ludwig Binswanger
- Gesammelte Werke, 4 Bände, Asanger, Heidelberg 1992-1994

Martin Heidegger
- Zollikoner Seminare, hrg. von M. Boss, Klostermann, Frankfurt/M. 1987
- Sein und Zeit, Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 2, Klostermann, Frankfurt/M. 1977

Medard Boss
- "Es träumte mir vergangene Nacht, ...": Sehübungen im Bereiche des Träumens und Beispiele für die praktische Anwendung eines neuen Traumverständnisses, 2. Auflage, Huber, Bern 1991
- Grundriß der Medizin und Psychologie: Ansätze zu einer phänomenologischen Physiologie, Psychologie, Pathologie und Therapie und zu einer daseinsgemässen Präventiv-Medizin, 3. Auflage, Huber, Bern 1999
- Praxis der Psychosomatik, Benteli, Bern 1978
- Der Mensch, Gegenstand der Naturwissenschaft?, Benteli, Bern 1978
- Psychoanalyse und Daseinsanalytik, Fischer, Frankfurt/M. 1980
- Sinn und Gehalt der sexuellen Perversionen: ein daseinsanalytischer Beitrag zur Psychopathologie des Phänomens der Liebe, Fischer, Frankfurt/M. 1982
- Von der Spannweite der Seele, Benteli, Bern 1982

Medard Boss, Gion Condrau, Alois Hicklin (Hgg.)
- Leiben und Leben, Benteli, Bern 1977

Perikles Kastrinidis
- Wenn Liebe krank macht, Kreuz, Zürich 1990

Tamás Fazekas
- Die Wirklichkeit der Psychotherapie. Beiträge zum Wirklichkeitsbegriff. Kitab, Klagenfurt 2000
- Der Mensch braucht Beziehung. Über universale Grundbedürfnisse des Menschen. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004
- The need for psychotherapy. Shaker, Aachen 2004
- Fundamentale Psychotherapie. Philosophische Grundlegung einer interkulturellen Psychotherapie. Peter Lang, Frankfurt am Main 2008