Home


A MDE története
A szemináriumok idöpontja és tartalma
A Daseinanalízis lényege
Könyvek és publikációk
A Daseinanalízis az internetben
A MDE alapszabálya
Kapcsolatfelvétel
Nemzetközi daseinanalitikai konferenciák
Képzés
Archívum
Közzététel

 

Magyar nyelven

Fenomenológia és daseinanalízis
Az Imágó Budapest online folyóirat tematikus száma. 2017/2.
Letölthető ingyenesen az alábbi linkről:Fenomenológia és daseinanalízis

DASEIN KÖNYVEK sorozat a L´Harmattan kiadónál
                                                                                                        

Condrau, G.                                           
Freud és Heidegger. (Daseinanalitikus neurózistan és pszichoterápia.) Budapest, 2013.

Helting, H.
Bevezetés a pszichoterápiás daseinanalízis filozófiai dimenzióiba. Budapest 2008

Schwendtner T.                                                                               
Eljövendő múlt. (Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél), Budapest, 2011

Schwendtner T. (szerk.).
Hatalom és filozófia. (Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések). L'Harmattan, Budapest, 2016

Schwendtner T.
Husserl és Heidegger. Budapest 2008

Tallár F.
...és...: - Struktúra és communitas. ELTE Eötvös Kollégium, L’Harmattan, Budapest, 2006.

Vermes K.
A test éthosza. Budapest, 2006.

 

EGYÉB KIADVÁNYOK:

 

Bánfalvi A.
A szabadság arcai a pszichoanalízisben. Osiris, Budapest 1998

 

Binswanger, L.
Az ember helye a pszichiátriában. In: Pethő B. (szerk.) Pszichiátria és emberkép. Gondolat,

 

Conrad, K.
A tudattalan mint fenomenológiai probléma. In: Pethő B. (szerk.) Pszichiátria és emberkép. Gondolat, Budapest, 1986, 164-188.

 

Csejtei D.
A halál hermeneutikája. Ikon 1999

 

Csorba J.
Egzisztencializmus a pszichoterápiában. Magyar Pszichológiai Szemle, 1989/1.

 

Erös F. / Szummer Cs. (szerk.)
Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről. Cserépfalvi, Budapest 1993

 

Fehér M. I.
Martin Heidegger, egy huszadik századi gondolkodó életútja. Göncöl Kiadó, Budapest 1992

 

Foucault, M.
Bevezetés Binswanger: álom és egzisztencia című művéhez. In: Nyelv a végtelenhez, Latin Betűk, Debrecen, 2000 13-61.

 

Heidegger, M.
- Freudról és a pszichoterápiáról. In.: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről, ford.: Vajda Mihály. Cserépfalvi Kiadó, Budapest 1993
- Az idő fogalma, A német egyetem önmegnyilatkozása, A rektorátus 1933/34, ford.: Fehér M István. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1992
- Bevezetés a metafizikába, ford. Vajda Mihály. Ikon, Budapest 1995
- Lét és idő. Osiris, Budapest 2001
- A fenomenológia alapproblémái. Osiris, Budapest 2001
- Útjelzők Osiris, Budapest, 2003.

 

Heller Á.                                           
Az álom filozófiája. Múlt és Jövő, Budapest, 2011.

 

Husserl, E.
A filozófia mint szigorú tudomány, ford. Baránszky Jób László; a ford. átd. és a bev. írta Fehér M. István. Kossuth, Budapest 1993

 

Kőváry, Z.
Az egzisztenciális pszichológia egykor és ma. Oriold és Társai, Budapest, 2019.


Kőváry, Z.
Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2022.

 

Krékits J.                
Daseinanalitikus időhatáros kiscsoport-terápia a Diáktanácsadóban. In: Pszichológiai tanácsadás felsőfokon. Szerk.: Szenes M. és Pintér J. N.  Szegedi Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ. Szeged, 2014. 133-149.

 

Krékits J.
Határhelyzetek és határterületek. Utam a daseinanalízishez. Oriold és Társai, Budapest, 2018.

 

Krékits J.                                                      
Vissza az álmokhoz! A fenomenológiai daseinanalitikus álomértelmezésről. Pszichoterápia, (2013) 22:318-326.

 

Lubinszki M.      
A daseinanalitikai pszichoterápia elméletben és gyakorlatban. A heideggeri filozófia a gyógyításban. Pszichoterápia, (2006) 15:326-332.

 

Lubinszki M.
Létanalízis és pszichoanalízis. Sigmund Freud és Ludwig Binswanger kapcsolata. Thalassa (14) 2003, 2-3: 157-16.

 

Pintér J. N.  
A tudattalan identitás. Imágó Budapest, 2012/2

 

Sárkány P.
Filozófiai lélekgondozás. Fenomenológia, egzisztenciaanalitikus logoterápia, filozófiai praxis. Jel Kiadó, Budapest, 2008.

 

Sárkány P.
Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás. Imágó Budapest, 2012/3.

 

Schwendtner T.                                                                                
Miként lehetséges öncsalás? Sartre Freud-kritikája. Imágó Budapest, 2012/2

 

SchwendtnerT.
Szabadság és fenomenológia: tanulmányok Husserlről és Heideggerről. L'Harmattan, Budapest 2003

 

Szummer Cs.                                                 
Freud, avagy a modernitás mítosza. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, Budapest, 2014.

 

Szummer Cs.                                                                                      
Freud kettőssége és termékeny homályossága. Imágó Budapest, 2012/3

 

Vajda M.
A posztmodern Heidegger. T-Twins, Budapest, 1993

 

Vermes K.                                                                                                  
A jelen pillanat. Imágó Budapest, 2012/2.

 

 


 

Angol és Német nyelven

A Daseinanalízis hivatalos folyóirata a "Daseinsanalyse - Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie", amely német és angol nyelven jelenik meg. Kiadó az IFDA (International Federation of Daseinsanalysis), a Nemzetközi Daseinanalitikai Egyesület Zürichben.

A. K. Wucherer-Huldenfeld
- Ursprüngliche Erfahrung und personales Sein. Ausgewählte philosophische Studien, Bd. 1: Anthropologie/ Freud/ Religionskritik, Böhlau, Wien 1994

Alice Holzhey-Kunz
- Leiden am Dasein, Passagen Verlag, Wien 1994

Alois Hicklin
- Begegnung und Beziehung, Benteli, Bern 1982

Gion Condrau
- Sigmund Freud und Martin Heidegger, Daseinsanalytische Neurosenlehre und Psychotherapie, Univ.-Verl., Freiburg (Schweiz)1992
- Der Mensch und sein Tod, Benzinger, Zürich 1984
- Aufbruch in die Freiheit: Philosophische und politische Gedanken zum Zeitgeschehen, Benteli, Bern 1977
- Angst und Schuld als Grundprobleme der Psychotherapie, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1976
- Einführung in die Psychotherapie, Kindler, München 1974

Hanspeter Padrutt
- Und sie bewegt sich doch nicht. Parmenides im epochalen Winter, Diogenes, Zürich 1992
- Der epochale Winter, 2. Auflage, Diogenes, Zürich 1990

Holger Helting
- Einführung in die philosophischen Dimensionen der psychotherapeutischen Daseinsanalyse, Shaker Verlag, Aachen 1999
- Heideggers Auslegung von Hölderlins Dichtung des Heiligen: Ein Beitrag zur Grundlagenforschung der Daseinsanalyse, Duncker und Humblot, Berlin 1999

József Krékits

- Die Freiheitstechnik und die Machttechnik in Krankheiten und Therapien. Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Antropologie und Psychotherapie, Wien. 2012. 101-112.

Ludwig Binswanger
- Gesammelte Werke, 4 Bände, Asanger, Heidelberg 1992-1994

Martin Heidegger
- Zollikoner Seminare, hrg. von M. Boss, Klostermann, Frankfurt/M. 1987
- Sein und Zeit, Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 2, Klostermann, Frankfurt/M. 1977

Medard Boss
- "Es träumte mir vergangene Nacht, ...": Sehübungen im Bereiche des Träumens und Beispiele für die praktische Anwendung eines neuen Traumverständnisses, 2. Auflage, Huber, Bern 1991
- Grundriß der Medizin und Psychologie: Ansätze zu einer phänomenologischen Physiologie, Psychologie, Pathologie und Therapie und zu einer daseinsgemässen Präventiv-Medizin, 3. Auflage, Huber, Bern 1999
- Praxis der Psychosomatik, Benteli, Bern 1978
- Der Mensch, Gegenstand der Naturwissenschaft?, Benteli, Bern 1978
- Psychoanalyse und Daseinsanalytik, Fischer, Frankfurt/M. 1980
- Sinn und Gehalt der sexuellen Perversionen: ein daseinsanalytischer Beitrag zur Psychopathologie des Phänomens der Liebe, Fischer, Frankfurt/M. 1982
- Von der Spannweite der Seele, Benteli, Bern 1982

Medard Boss, Gion Condrau, Alois Hicklin (Hgg.)
- Leiben und Leben, Benteli, Bern 1977

Miles Groth, Tamás Fazekas                                                                                      
Dialogues on the Renaissance of Daseinsanalysis: What Does 'Existential' Really Mean? - Edited by Kyle Glover, The Society to Existential Analysis, London, 2021

Perikles Kastrinidis
- Wenn Liebe krank macht, Kreuz, Zürich 1990

Tamás Fazekas
- Die Wirklichkeit der Psychotherapie. Beiträge zum Wirklichkeitsbegriff. Kitab, Klagenfurt 2000
- Der Mensch braucht Beziehung. Über universale Grundbedürfnisse des Menschen. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004
- The need for psychotherapy. Shaker, Aachen 2004
- Fundamentale Psychotherapie. Philosophische Grundlegung einer interkulturellen Psychotherapie. Peter Lang, Frankfurt am Main 2008