A MDE története
A szemináriumok idöpontja és tartalma
A Daseinanalízis lényege
Könyvek és publikációk
A Daseinanalízis az internetben
A MDE alapszabálya
Kapcsolatfelvétel
Nemzetközi daseinanalitikai konferenciák
Képzés
Archívum
Közzététel

A Daseinanalízis a pszichoanalízis­, a fenomenológia és a hermeneutika áramlatainak találkozásából létrejött irányzat és iskola.
A pszichiátria és pszichoterápia olyan új formája, mely Ludwig Binswanger (1881-1966) és Medard Boss (1903-1990) kezdeményei és alapvető hozzájárulásai nyomán alakult ki a második világháború után. A husserli fenomenológia és különösképpen a heideggeri hermeneutikai ontológia látásmódját, világ- és emberképét egy új pszichoanalitikai-pszichiátriai felfogás elméleti és gyakorlati alapjává tette.