Home

 

A MDE története
A szemináriumok idöpontja és tartalma
A Daseinanalízis lényege
Könyvek és publikációk
A Daseinanalízis az internetben
A MDE alapszabálya
Kapcsolatfelvétel
Nemzetközi daseinanalitikai konferenciák
Képzés
Archívum

 

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület szívesen várja új tagjait:

Itt tudja letölteni a MDE jelentkezési lapját

Kapcsolat:
Bármilyen kérdéssel, javaslattal vagy kívánsággal a daseinanalízis ügyében hozzánk fordulhat egy e-mail által.
Bankszámlaszámunk: 
CIB Bank: 10700488-43328701-51100005


A Magyar Daseinanalitikai Egyesület alapítása 2004. július 6-án történt.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület (mde) 2004. 07. 06-án 14:00 órától tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetében Budapesten, melyen 11 alapító tag volt jelen. Az alapuló ülést megtisztelte jelenlétével OA Dr. med. Hans-Dieter Foerster, az Österreichisches Daseinsanalytisches Institut für Psychotherapie, Psychosomatik und Grundlagenforschung (ÖDAI) elnöke, Dr. Fehér M. István és Dr. Erős Ferenc professzorok, valamint Dr. Zipernovszky Kornél, a bécsi Collegium Hungaricum kulturális igazgatója.

A közgyűlést Dr. Avvakumovits György ügyvéd vezette.

Az alábbi napirendi pontok szerepeltek:
1./ Megnyitó
2./ A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
3./ Az egyesület létrehozásának elhatározása
4./ Az egyesület alapszabályának jóváhagyása
5./ Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása
6./ Egyebek, zárszó

A köszöntő szavakat Dr. med. mag. phil. Tamás Fazekas (ÖDAI) mondta, melyben kiemelte az egyesület megalapításának fontosságát, valamint közös örömünket ezen esemény kapcsán.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület hosszú távon különös szerepet játszhat a pszichoterápiás irányzatokban a filozófia és a pszichológia közötti produktív kapcsolat megtalálása révén. Az egyesület legfontosabb céljait a közgyűlés által elfogadott alapszabályból idézzük.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület célja, tevékenysége:
(részlet az alapszabályból)

· A daseinanalízis terjesztése az ország egész területén
· A közvélemény tájékoztatása és alakítása
· Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi daseinanalitikus társaságokkal, intézetekkel, csoportokkal.
· A daseinanalízis magyarországi intézményesítésének előkészítése, a szakképzés szakmai feltételrendszerének és anyagának kidolgozása.
· Rendszeres szakmai szemináriumok szervezése, a daseinanalízis elméleti és gyakorlati alapjainak ismertetése.
· Rendezvények, konferenciák szervezése.
· A daseinanalízissel, filozófiával és pszichoterápiával kapcsolatos, eddig hazánkban nem hozzáférhető szakirodalom megjelentetése, ehhez együttműködő partner (kiadó) felkutatása.
· Saját könyvtár létesítése, valamint kiadványok megjelentetése, továbbá a daseinanalízissel kapcsolatos oktatási, képzési és kutatási tevékenység előmozdítása.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület támogatása:

A fiatal egyesületet most kezdjük együtt felépíteni, ezért minden építőkőnek, úgy nevezett "téglának" vagy "kavicsnak" is nagyon hálásak vagyunk. Ha hozzá szeretne járulni a MDE fejlődéséhez, akkor itt tudja letölteni a MDE támogatási lapját, mint TÉGLA vagy KAVICS.


A Magyar Daseinanalitikai Egyesület első elnöksége:

Tiszteletbeli elnök: Prof. Dr. Fehér M. István
Elnök: Mag. Phil. Dr. med. Tamás Fazekas
Elnökségi tag: Prof. Dr. Erős Ferenc
Főtitkár: Lubinszki Mária

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület jelenlegi elnöksége:

Tiszteletbeli elnökök: Prof. Dr. Fehér M. István és Mag. Phil. Dr. Med. Tamás Fazekas
Elnök: Krékits József dr. 
Főtitkár: Dr. Szummer Csaba
Elnökségi tag: Dr. Sárkány Péter    

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület az alapítást követően felvételt nyert a Svájcban működő Nemzetközi Daseinanalitikai Szövetségbe (Internationale Vereinigung für Daseinsanalyse, IVDA, jelenleg International Federation of Daseinsanalysis, azaz IFDA).