Home


A MDE története
A szemináriumok idöpontja és tartalma
A Daseinanalízis lényege
Könyvek és publikációk
A Daseinanalízis az internetben
A MDE alapszabálya
Kapcsolatfelvétel
Nemzetközi daseinanalitikai konferenciák
Képzés
Archívum
Közzététel

 

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület szívesen várja új tagjait:

Itt tudja letölteni a MDE jelentkezési lapját

Kapcsolat:
Bármilyen kérdéssel, javaslattal vagy kívánsággal a daseinanalízis ügyében hozzánk fordulhat egy e-mail által.
Bankszámlaszámunk: 
CIB Bank: 10700488-43328701-51100005


A Magyar Daseinanalitikai Egyesület története napjainkig

Krékits József

A magyarországi pszichoanalitikus mozgalom emblematikus alakjának, Ferenczi Sándornak lett volna alkalma találkozni Ludwig Binswangerrel, mivel mindketten baráti viszonyban voltak Sigmund Freuddal, a pszichoanalízis atyjával, és leveleztek is vele. Két alkalommal is meg voltak egyszerre hívva Freud által bécsi lakásába, de Ferenczi mindkét alkalmat lemondta, nem akart osztozkodni a Mester figyelmében mással. így valószínűleg sosem találkoztak, miközben tudtak egymásról. Egy magyar származású filozófussal viszont volt kapcsolata Binswangernek, mégpedig Wilhelm Szilasival, aki Heidegger tanítványa és Husserl munkatársa volt, és 1947-től Freiburgban volt professzor.

A második világháborút követően a magyarországi kommunista jellegű politikai berendezkedés nagyon nem kedvezett Martin Heidegger filozófiája befogadásának, ennek tudható be, hogy a filozófus főműve, a Lét és idő csak 1989-ben, pont a rendszerváltás évében jelenhetett meg magyar nyelven. Addig csak szekunder irodalomból értesülhetett a szélesebb közönség Heidegger filozófiájáról. Meg kell említenünk két magyar filozófust, akik monográfiát írtak Heidegger filozófiájáról, Fehér M. István professzor 1984-ben Martin Heidegger címmel, Vajda Mihály akadémikus pedig 1993- ban A posztmodern Heidegger címmel jelentették meg könyveiket. Mindketten jelenleg is tagjai a Magyar Daseinanalitikai Egyesületnek (MDE). A pszichológusok, pszichiáterek részéről az első reflexió Heidegger és a pszichiátria lehetséges kapcsolatára vonatkozóan a fiatalon meghalt Kovács Sándor pszichiáter főorvos TÉVELYgések (A humán betegségekről a mindennapi gyakorlat alapján) címmel 1989-ben megjelent tanulmánykötete volt, amelyben azonban még nem említette a daseinanalízist, mint terápiás megközelítést, mivel annak híre akkor még nem jutott el Magyarországra.

Mely találkozás korábban Ferenczi Sándornak és Ludwig Binswangernek nem jött össze, sikerült viszont 2003 októberében Bécsben Lubinszki Máriának és Fazekas Tamásnak az IFDA (International Federation for Daseinsanalysis) V. Fórumán. Lubinszki Mária pszichológus, magyar Phd ösztöndíjasként vett részt a Fórumon, mivel dolgozatát a daseinanalitikai pszichoterápia elméletéről kívánta megírni; Fazekas Tamás magyar anyanyelvű bécsi orvos és filozófus pedig az Osztrák Daseinanalitikai Egyesület (Österreichisches Daseinsanalytisches Institut für Psychotherapie, Psychosomatik und Grundlagenforschung - ÖDAI) pszichoterapeutájaként, és a Daseinsanalyse évkönyv szerkesztőjeként volt jelen a fórumon. A találkozásuknak és erőfeszítéseiknek lett a következménye, hogy 2004 július 7-én a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetében megalakult a Magyar Daseinanalitikai Egyesület. Ebben fontos szerepet játszott még: Erős Ferenc pszichológus professzor, Lubinszki Mária doktori témavezetője, valamint a már említett Fehér M. István filozófus. Az MDE első vezetősége a következőképpen állt fel:

Tiszteletbeli Elnök: Prof. Dr. Fehér M. István
Elnök: Mag. Phil. Dr. med. Fazekas Tamás
Elnökségi Tag: Prof. Dr. Erős Ferenc
Főtitkár: Lubinszki Mária
Egyesületünk kezdettől fogva tagja az IFDA-nak.

Az egyesület első 8 évében főként a daseinanalízis megismertetése volt a cél, ezért általában évi 4 alkalommal tartottunk szemináriumokat Budapesten, valamint az egyesület tagjai ismételten előadtak a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciáin. Többször csatlakozott a szemináriumokhoz az ÖDAI elnöke Hans-Dieter Foerster, és oszlopos tagja Johann Georg Reck, emelve a szemináriumok színvonalát. Több ismert magyar filozófus csatlakozott egyesületünkhöz, mint a már említett Vajda Mihály professzor, a korábbi Budapesti Iskola tagja, Schwendtner Tibor, aki több tanulmánykötetet írt Heideggerről és Husserlről, Szummer Csaba pszichológus, aki fenomenológiai és hermeneutikai szemszögből bírálta a pszichoanalízist tanulmányaiban.

2004-től a Daseinsanalyse évkönyvben publikáltak tanulmányokat az egyesület tagjai (a megjelenések sorrendjében): Fazekas Tamás (2004, 2009, 2010), Fehér M. István (2005, 2006, 2008, 2012, 2013), Schwendtner Tibor (2005, 2009), Lubinszki Mária (2007, 2009), Vajda Mihály (2009), Erős Ferenc (2009), Gedő éva (2009), Sárkány Péter (2009), Hárs György Péter (2009), Krékits József (2012, 2013, 2021), Szummer Csaba (2013, 2019, 2020).

Fontos lépés volt az elméleti és a gyakorlati daseinanalízis terjesztése szempontjából két könyv megjelentetése magyar nyelven Holger Helting: Bevezetés a pszichoterápiás daseinanalízis filozófiai dimenzióiba (2007) és Gion Condrau: Freud és Heidegger (Daseinanalitikai neurózistan és pszichoterápia) (2013) a Dasein könyvek sorozatban (sorozatszerkesztők: Lubinszki Mária és Schwendtner Tibor). A fentieken kívül még 16 kötet jelent meg a sorozatban a L'Harmattan Kiadó és a Magyar Daseinanalitikai Egyesület közös kiadásában fenomenológiai és hermeneutikai tárgykörben a mai napig. Ezek közül kiemelném Schwendtner Tibor két művét, a 2008-ban megjelent Husserl és Heidegger - Egy filozófiai összecsapás analízise, valamint a 2011-es kiadású Eljövendő múlt - Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél címűeket.

2007 szeptemberében az MDE szervezett egy nemzetközi konferenciát: Mi van a kultúrák között? Pszichoterápia interkulturális szempontból címmel. Egy évre rá, 2008-ban jelent meg Fazekas Tamás: Fundamentale Psychotherapie - Grundlegung einer interkulturellen Psychotherapie (Alap-pszichoterápia - Egy interkulturális pszichoterápia alapvetése) című könyve német nyelven a Peter Lang Kiadónál.

2012 szeptember 28-29-én Budapesten került megrendezésre az IFDA 8. Fóruma (8-th Conference of the International Federation of Daseinsanalysis), melyen az egyesületből is többen előadást tartottak.

Krékits József pszichiáter és pszichoterapeuta 2011-től elkezdte daseinanalitikusi kiképzését az Osztrák Daseinanalitikai Egyesületben (ÖDAI), Bécsben Fazekas Tamás szupervíziója és mentorálása mellett. 2012 novemberétől Krékits József pszichiáter-pszichoterapeutát választotta meg az egyesület új elnökének, aki 2014-ben osztrák diplomát szerzett daseinanalízisből. Az Egyesület főtitkára Szummer Csaba lett, elnökségi tagja Sárkány Péter.

Ettől kezdve elindult a daseinanalitikus jelöltek kiképzése sajátélményű önismereti terápiában és az elméleti szemináriumok is folytatódtak. Eközben nem állt le a daseinanalízis további népszerűsítése sem, de főként az álomelemző demonstrációs kiscsoportok segítségével igyekeztünk bemutatni a módszert, egyrészt az évenként megrendezett Siófoki PsziHé (Pszichoterápiás Hétvég) csoportterápiás rendezvényein, másrészt egyetemi városokban, mint Szegeden, Pécsett és Budapesten. Ezeknek köszönhetően egyre több érdeklődőt fogadunk szemináriumainkon, és az egyesület létszáma is nő. Jelenleg 27 aktív tagunk van.

Magyarországon a jelenlegi szabályozásoknak megfelelően csak orvosok vagy pszichológusok lehetnek pszichoterapeuták, orvosok második szakvizsgaként, pszichológusok klinikai szakpszichológusi, egészségpszichológusi vagy neuropszichológusi szakvizsgát követően szerezhetik meg ezt a képzettséget. öt daseinanalitikus kiképző terapeuta kiképzése után folyamodhatunk akkreditációért az engedélyező szervekhez, most ebben a stádiumban dolgozunk.

Eddig két saját konferenciát szerveztünk, 2016 november 22-én - Szorongások és szabadság-patológiák (Fenomenológiai és daseinanalitikai megközelítésben) címmel Szegeden, és 2019. szeptember 27-én Budapesten Álom és szabadság címmel. Mindkét konferenciánk anyagából kiadvány született, az elsőből az Imágó Budapest folyóirat 2017/2-es tematikus száma Fenomenológia és daseinanalízis címmel, majd a másodikból a Psychologia Hungarica Caroliensis kiadvány 2021-es tematikus online száma Daseinanalízis címmel. Mindkettőben az egyesület tagjainak tanulmányai szerepelnek. Kiadványaink közt meg kell említenünk az egyesületünk tagja, Kőváry Zoltán által szerkesztett, 2019-ben megjelent Egzisztenciális pszichológia egykor és ma című gyűjteményes kötetet, melyben fordítások szerepelnek Ludwig Binswanger, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Eugene Minkowski, Alfred Storch, Abraham Maslow, Desmond Cartwright és Rollo May írásaiból, és magyar szerzők ilyen témájú tanulmányai is szerepelnek benne (egyesületünk tagjai közül Kőváry Zoltán, Lubinszki Mária és Sárkány Péter írt bele). Itt kell megemlíteni Krékits József Határhelyzetek és határterületek (Utam a daseinanalízishez) című tanulmánykötetét, melynek több mint felét teszik ki a daseinanalitikus pszichoterápiával foglalkozó, korábban folyóiratokban megjelent írásai. Krékits József és Kőváry Zoltán egy könyvfejezetet írtak közösen Back to the Dreams; The Phenomenological-Daseinsanalytical Interpretation of Dreams címmel, amely Okagbue Nebeolisa szerkesztésében jelent meg a Dreams and Dreaming: Analysis, Interpretation and Meaning című kötetben New York-ban (Nova Science Publishers, 2017, 1-26.).

Mivel az egyesületünk tagjai Magyarország több egyetemén is tanítanak, a daseinanalízis bekerült a pszichológusok oktatási anyagába két budapesti egyetemen Kőváry Zoltán (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) és Szummer Csaba (Károli Gáspár Tudományegyetem), valamint a Szegedi Tudományegyetemen Krékits József jóvoltából. A 2020-ban indult posztgraduális Szegedi Pszichoterapeuta Képzés (FéSZEK) részeként a daseinanalitikus pszichoterápia alapvető részét képezi az oktatási anyagnak, de Pécsett is része a pszichoterapeuta képzésnek a daseinanalitikus álomelemzés, mindkét helyen Krékits József ad elő. Mivel a kiképzésben résztvevők nagyobb része nem budapesti, ezért úgynevezett vándorszemináriumokat is tartunk különböző vidéki városokban, meghívva az ott élő érdeklődő kollégákat is.

Az egyéni sajátélményű kiképzésen kívül kiscsoportos sajátélményt is tervezünk, melynek metodikája a demonstrációs jellegű kiscsoportokból fejlődött ki, melyet kezdetben Fazekas Tamás és Krékits József tartottak segítő szakmájú kollégáknak és pszichológus hallgatóknak. Ezekben közös álomelemzés folyik daseinanalitikus módszerrel. Az eddigi tapasztalatok alapján hamar ráéreznek a csoporttagok a módszer ízére, elsajátítják álmaik daseinanalitikai megértését, így a képzés sajátélményű részeként tervezzük ezt bevezetni. Az elért eredmények ellenére még sok munka vár az egyesület tagjaira, hogy elérjük a daseinanalízis módszerspecifikus pszichoterápiaként való akkreditálását.

Ezúton mondunk köszönetet Fazekas Tamásnak, akinek folyamatos kiképzői munkája, támogatása, tevőleges segítsége és bíztatása nélkül nem tartanánk itt.

Szeged, 2021. január 30.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület célja, tevékenysége:
(részlet az alapszabályból)

· A daseinanalízis terjesztése az ország egész területén
· A közvélemény tájékoztatása és alakítása
· Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi daseinanalitikus társaságokkal, intézetekkel, csoportokkal.
· A daseinanalízis magyarországi intézményesítésének előkészítése, a szakképzés szakmai feltételrendszerének és anyagának kidolgozása.
· Rendszeres szakmai szemináriumok szervezése, a daseinanalízis elméleti és gyakorlati alapjainak ismertetése.
· Rendezvények, konferenciák szervezése.
· A daseinanalízissel, filozófiával és pszichoterápiával kapcsolatos, eddig hazánkban nem hozzáférhető szakirodalom megjelentetése, ehhez együttműködő partner (kiadó) felkutatása.
· Saját könyvtár létesítése, valamint kiadványok megjelentetése, továbbá a daseinanalízissel kapcsolatos oktatási, képzési és kutatási tevékenység előmozdítása.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület támogatása:

Kérjük, amennyiben teheti, adója egy százalékával támogassa egyesületünket. Számlaszámunk: CIB Bank: 10700488-43328701-51100005.
Ha volna kedve Ús lehetősége ezen felül is hozzájárulni egyesületünk további működtetéséhez, akkor itt tudja letölteni az MDE támogatási lapját, mely által további "téglákat" és "kavicsokat" tehet hozzá céljaink felépítéséhez: TÉGLA valamint KAVICS. Minden támogatásért hálásak vagyunk.

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület jelenlegi elnöksége:

Tiszteletbeli elnökök: Mag. Phil. Dr. Med. Tamás Fazekas
Elnök: Krékits József dr. 
Főtitkár: Dr. Szummer Csaba
Elnökségi tag: Cseszneg Péter    

A Magyar Daseinanalitikai Egyesület az alapítást követően felvételt nyert a Svájcban működő Nemzetközi Daseinanalitikai Szövetségbe (Internationale Vereinigung für Daseinsanalyse, IVDA, jelenleg International Federation of Daseinsanalysis, azaz IFDA).