Home

A MDE története
A szemináriumok idöpontja és tartalma
A Daseinanalízis lényege
Könyvek és publikációk
A Daseinanalízis az internetben
A MDE alapszabálya
Kapcsolatfelvétel
Nemzetközi daseinanalitikai konferenciák
Képzés
Archívum
Közzététel

A Daseinanalízistöbb évtizedes múltra tekinthet vissza; ennek során jelentős nemzet­kö­zi szervezetet hozott létre, intézethálózatot és publikációs orgánumokat (fo­lyó­irat, könyvsorozat) épített ki. Számos európai és tengerentúli országban terjedt el, ápolására, továbbfejlesztésére tudomá­nyos társaságok, kutatóintézetek jöttek létre és működnek. Többek között egyetemi előadások és szakképzés keretében művelik és terjesztik. A Daseinanalitikának jelenleg világszerte tíz intézete van, a nemzetközi szövetség Svájcban működik. Hazánkban elsősorban azt a célt tűztük ki, hogy szemináriumok, konferenciák szervezésével megismertetjük a szakmai közönséggel, valamint előkészítjük a magyarországi törvényi előírásoknak megfelelő szakképzés elindítását.

A Daseinanalízis elnevezés Ludwig Binswangertol származik, és az irány­zat megalapítása ugyancsak az ő nevéhez fűződik. Később, a második világ­há­bo­rú után Medard Boss fejlesztette tovább, akinek házában, Zollikonban Martin Heidegger tíz éven át tartott szemináriumokat. Az, hogy az embert Heidegger Dasein-ként határozta meg, annyit jelent, hogy az ember nem az objektum­ként felfogott külvilággal szembeállított szubjektum - valamiféle önmagába zárt, önmagának elégséges ego, - hanem a világra nyitott, eleve világban létező, világával egységet alkotó, hangolt-megértő ittlét.

A Daseinanalízis vizsgálódásának középpontjában nem a szimptómák, mint a jelenségek mögött rejlő tudattalan erők, s még kevésbé a betegség kauzál-genetikailag magyarázható összefüggései állnak. A figyelem sokkal inkább az egészséges, illetve megzavart emberi létezés értelem- és jelentés összefüggéseire irányul, azzal a céllal, hogy az emberi létnek, mint világban-való-létnek (In-der-Welt-sein), lenni-tudásnak (Seinkönnen), mint a lehetőségek irányában való nyitottságnak, orientációs képességnek a beszűkült vagy károsodott spektrumát helyreállítása, ismét kitágítsa. A Daseinanalízis mint pszichoterápia ebben az értelemben a freudi pszichoanalízis továbbfejlesztéseként definiálódik.

A Daseinsanalyse több évtizedes múltra tekinthet vissza; ennek során jelentős nemzet­kö­zi szervezetet hozott létre, intézethálózatot és publikációs orgánumokat (fo­lyó­irat, könyvsorozat stb.) épített ki. Számos európai és tengerentúli országban terjedt el, ápolására, továbbfejlesztésére tudomá­nyos társaságok, kutatóintézetek jöttek létre és működnek, többek között egyetemi előadások és szakképzés keretében művelik-terjesztik. A Daseinsanalysenek jelenleg világszerte tíz intézete van, a nemzetközi szövetség Svájcban működik.